Wizerunek – Promocja – Koncerty Manager: Katarzyna Litwin +48 605 107 058, +48 661 555 000 k.litwin@music-zone.pl, biuro@music-zone.pl adres do korespondencji: Music Zone Katarzyna Litwin ul. Biały Kamień 3/9  Warszawa 02-593. W sprawie autografów prośby prosimy wysyłać na adres autograf@kora.org.pl (autografy do odbioru na koncertach). Firma Kamiling Publishing reprezentowana przez Kamila Sipowicza zajmuje się wydawaniem płyt Kory i zespołu Maanam, promocją, reklamą i wizerunkiem Kory. Kontakt : Kamil@kora.org.pl